Про конференцію

«Київська конференція з аналітичної хімії. Сучасні тенденції аналізу» започаткована як щорічна міжнародна конференція  у 2014 році. В 2014 і 2015 роках вона була присвячена  відповідно 100-річчю від дня народження відомого хіміка-аналітика академіка А.Т.Пилипенка і 110-річчю від дня народження академіка А.К.Бабка - організатора київської школи хіміків-аналітиків.

Конференція організована Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України ).

Київський національний університет має давню традицію в аналітичній хімії. Кафедра аналітичної хімії була однією з 4-х кафедр створеного у 1933 р хімічного факультету. У 1934 р.  А. К. Бабком на кафедрі було засновано наукову школу «Хімія комплексних сполук і застосування їх в аналізі». Вагомі етапи розвитку школи пов’язані з творчою діяльністю його учня А. Т. Пилипенка,  який з 1971 р.  очолював кафедру хімії та аналізу рідкісних елементів. В 1990 р. кафедру об’єднано із кафедрою аналітичної хімії. На кафедрі успішно розвиваються наукові напрями сучасної аналітичної хімії: дослідження протолітичних, комплексоутворюючих, оптичних і електрохімічних властивостей нових аналітичних реагентів у розчині і на поверхні носіїв різної природи; розробка, вивчення й застосування в аналізі твердофазних хромофорних і флюоресцентниханалітичних реагентів, міцелярних систем на основі органічних макромолекул, в тому числі поверхнево-активних речовин, каліксаренів, дендримерів; створення флюоресцентних зондів для вирішення екологічних, біохімічних, а також медичних задач;розробка адсорбентів, а також наноматеріалівдля розділення,концентрування, а також визначення екотоксикантів; селективних мембран для оптичних і амперометричнихсенсорів; комбінованих та гібридних методів аналізу, зокрема із застосуванням міцелярної екстракції мікрокомпонентів,розробка  простих, дешевих і експресних тест-методів, зокрема із візуальним детектуванням, для моніторінгу довкілля і медичної діагностики.