Постерна сесія, 2022

Постерна сесія

26-27 жовтня 2022 р.

Тема

Доповідач

Organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in tissues of hydrobionts and their bioavailability

Михайло Мілюкін , д.х.н., Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

Аналіз закономірностей дисперсно-фазового розподілу органічних екотоксикантів у природних водних системах

Максим Горбань, к.х.н., Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

Цитратні буферні системи

Руслан Хома, д.х.н., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Хіміко-аналітичні характеристики продукту взаємодії гафнію(IV) з солями 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-карбоксилбензопірилію

Денис Снігур, к.х.н., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Спектрофотометричне визначення купруму(ІІ) після дисперсійної рідинної екстракції його комплексу з хлоридом 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-метилбезопірилію

Олена Гузенко, к.х.н., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Сорбційно-спектроскопічне визначення фенілаланіну в присутності гідрофільних амінокислот

Олена Рахлицька, к.х.н., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Вилучення Нg(II) оксидами алюмінію  у формі комплексів з 4-(2-пиридилазо)резорцином за присутності поверхнево-активних речовин

Тетяна Щербакова, к.х.н., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Дослідження спектрофотометричних та протолітичних властивостей 8-гідроксихінолін-азо-фенілборонату

Максим Фершал, к.х.н., ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Розробка оптичних наносенсорів на основі наночастинок золота і срібла для детектування бактеріальної контамінації біотехнологічних виробництв та об’єктів навколишнього середовища

Світлана Дибкова, к.х.н., Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України

Наночастинки металів для підвищення ефективності електрохімічних ферментних біосенсорів

Людмила Рєзніченко, к.х.н., Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України

Твердофазно-йодометричне визначення загального хлору в обробленій питній воді

Ольга Трохименко, к.х.н., Київський  національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

pH sensitive probes immobilized in proton-permeable films

Кеда Тетяна, к.х.н., Київський  національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ВВЕРХ визначення папаверину у сечі з попереднім концентруванням міцелярною фазою додецилсульфату натрію

Старова Вікторія, к.х.н., Київський  національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Лігнін-модифіковані матеріли для визначення важких металів електрохімічними методами

Наталія Смик, к.х.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Спектрофотометричне та флюоресцентне визначення органічних катіонів у ПАРмодифікованій системі Мо(VI) – бромпірогалоловий червоний

Вікторія Кловак,  Ph.D., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

 

Кольорометрія при розробці індикаторних хемосорбентів аміаку

Тетяна Бєньковська,  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Validation of voltammetric determination of atropine in solution for injection and in eye drops

Ольга Душна, Львівський національний університет імені Івана Франка

Чутливий елемент біосенсору для оцінки метаболічної активності бактеріальних клітин Escherichia coli вольтамперометричним методом

Марк Кузнєцов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Відновлення метронідазолу з використанням планарної комірки з робочим алмазним електродом, допованим бором

Роман Піта, Львівський національний університет імені Івана Франка

 27 жовтня 17:00  - обговорення сесії