Про академіка Анатолія Терентійовича Пилипенка

Анатолій Терентійович Пилипенко - видатний вчений, педагог, організатор науки, академік АН України, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України - зробив значний внесок у розвиток аналітичної хімії, хімії комплексних сполук і охорони навколишнього середовища.
 
Анатолій Терентійович народився 3 травня 1914 року в селі Кирилівка (нині Шевченкове) Черкаської області. У 1931 році вступив на хімічний факультет Київського індустріального (нині політехнічного) інституту, після закінчення аспірантури на кафедрі аналітичної хімії захистив кандидатську дисертацію у 1939 р.
 
З 1944 р. Анатолій Терентійович Пилипенко - доцент кафедри аналітичної хімії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1960 р. Анатолій Терентійович успішно захистив докторську дисертацію «Використання сірковмісних органічних реактивів в аналізі». 
 
У період 1960-1968 рр. А.Т. Пилипенко тричі обирався деканом хімічного факультету Київського державного університету, був проректором з навчальної роботи, очолив кафедру хімії та аналізу рідкісних елементів. З 1968 р. А.Т. Пилипенко керував відділом аналітичної хімії Інституту загальної та неорганічної хімії АН України. З 1975 по 1988 був директором Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського АН України. У 1976 Анатолій Терентійович був обраний академіком АН України. 
 
Продовжуючи справу своїх вчителів, вчених зі світовими іменами - М.О. Тананаєва і А.К. Бабка, А.Т. Пилипенко зробив величезний внесок у розвиток аналітичної хімії. У науковій діяльності Пилипенка особливе місце займають фундаментальні дослідження координаційних сполук металів з органічними реагентами, їх хіміко-аналітичні властивості, аналітична хімія різнолігандних сполук, теоретичне і експериментальне обґрунтування механізму комплексоутворення .
 
Під керівництвом А.Т. Пилипенка широко розвивалися фотометричні, хемілюмінесцентні, кінетичні, електрохімічні, хроматографічні, атомно-абсорбційні, ЯМР- і ЕПР-спектроскопічні методи аналізу. Особливу увагу А.Т. Пилипенко приділяв науковій та науково-організаційній роботі в галузі охорони та раціонального використання водних ресурсів республіки та розвитку методів аналізу об'єктів навколишнього середовища.
 
А.Т. Пилипенко був членом Наукової ради АН СРСР з аналітичної хімії і протягом 25 років головою Наукової ради АН України з проблем «Аналітична хімія», головою кваліфікаційної Ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій Інституту колоїдної хімії та хімії води, членом кваліфікаційної ради по захисту дисертацій Київського державного університету, керівником секції аналітичної хімії Київського відділення Всесоюзного хімічного товариства ім. Д.І. Менделєєва.
 
Анатолій Терентійович був засновником і головним редактором журналу «Хімія і технологія води», членом редколегій журналів «Український хімічний журнал», «Журнал аналітичної хімії», організатором багатьох наукових конференцій та з'їздів, у тому числі радянсько-японських симпозіумів з аналітичної хімії.
 
Анатолій Терентійович опублікував більше 1000 наукових робіт, 19 монографій, підручників та довідників. Так, «Колориметричний аналіз» (у співавторстві з А.К. Бабком) перекладено на угорську, китайську і польську мови. «Фотометричний аналіз. Загальні відомості та апаратура» перекладено англійською, польською, китайською та в'єтнамською мовами. «Аналітична хімія» (у співавторстві з Ф.Г. Жаровським і І.В. П'ятницьким) удостоєна Державної премії України.
 
Під керівництвом Анатолія Терентійовича захищено 69 кандидатських і п'ять докторських дисертацій. Його численні учні працюють не тільки в Україні, але й у Болгарії, Польщі, В'єтнамі, Кореї, Індії та інших країнах.
 
А. Т. Пилипенко був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, орденом «Знак Пошани» та багатьма медалями, йому присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України і присуджена премія ім. Л.В. Писаржевського АН України.