Організаційний комітет 2015 р

Співголови:

Запорожець О.А. – д.х.н., професор, завідуюча кафедрою аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Волков С. В. – директор Інституту загальної та неорганічної хімії НАНУ, д.х.н., професор, академік НАН України

Гончарук В.В. - директор Інституту колоїдної хімії і хімії води НАНУ, д.х.н., професор, академік НАН України

 

Організаційний комітет:

Антонович В.П. – д.х.н., професор, зав.відділом аналітичної хімії та фізико-хімії координаційних сполук Фізико-хімічного інституту ім.О.В. Богатського НАН України

Георгієвський В.П. – член-кор. НАН України (аналітична хімія), д.х.н., професор

Стріха М.В. – заступник Міністра МОН України, д. фіз.-мат.н., професор, Віце-президент АН ВШ України

Наконечний О. Г. – д. фіз.-мат.н., професор, Президент АН ВШ України.

Слободяник М.С. – член-кор. НАН України, д.х.н., професор, зав. кафедрою неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Холін Ю.В.- д.х.н., професор, зав. кафедрою, проректор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Копілевич В.А.д.х.н., професор, зав. кафедрою аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води Національного університету біоресурсів і природокористування України

Максін В.І. -– д.х.н., професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води Національного університету біоресурсів і природокористування України

Воловенко Ю.М. - д.х.н., професор, зав. кафедрою, декан хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Сухан В.В. – д.х.н., професор кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Куліченко С.А. – к.х.н., доцент кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тананайко О.Ю. – к.х.н., доцент кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Назаренко А.Ю.  – д.х.н., професор Buffalo State College (США).

Тодрадзе Г.О.  – к.х.н., доцент Тбіліського державного університету імені Іване Джавахишвілі (Грузія)

Вчений секретар – к.х.н., доц. Кеда Тетяна Євгенівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

 

Локальний комітет:

К.х.н. Іщенко М.В.

К.х.н. Кобилінська Н.Г.

К.х.н. Коноплицька О.П.

К.х.н. Лелюшок С.О.

К.х.н. Линник Р.П.

К.х.н. Старова В.С.

К.х.н. Трохименко О.М.

К.х.н., доц. Смик Н.І.

К.х.н. Верба В.В.

Воловенко О.Б.

Гнатюк Т.В.

Гузій Н.Є.

Левчик В.М.

Паустовська А.С.

Сумарокова Г.С.

Тарасенко О.Ю.

Цирульнева Ю.В.

Чемний А.Я.