Програма конференції 2016

19 жовтня 2016 р., 10.00–17.00

Хімічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Велика хімічна аудиторія (ВХА), (вул. Л.Толстого,12)

Відкриття конференції

Пленарне засідання

 

10.00 Відкриття конференції:

Вступне слово: Голова оргкомітету конференції, зав.кафедрою аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка ЗапорожецьО.А.

Привітання учасників конференції:

Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

професор Страсбурзького університету Ів Мелі

Декан хімічного факультету Ю.М. Воловенко

Голова українського хімічного товариства імені Д.І.Менделєєва чл.-кор. НАНУ проф. М.С.Слободяник

Пленарні доповіді

1

10.30-11.00

Ів Мелі, почесний доктор КНУ, професор Страсбурзького університету (Франція)

FLUORESCENT LABELLING OF NUCLEIC ACIDS: DESIGN AND APPLICATIONS

2

11.00-11.30

 Демченко О. П., д.б.н. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ

АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ НА РІВНІ МОЛЕКУЛ І НАНОЧАСТИНОК

 

11.30-12.00

КАВА-БРЕЙК
(АУД. 324)

СТЕНДОВА СЕСІЯ.

3

12.00-12.30

В.Г. Пивоваренко, д.х.н.

Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка

ФЛУОРЕСЦЕНТНА ВІДПОВІДЬ СЕРІЇ ХРОМОНІВ ТА ХІНОЛОНІВ НА АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ

4

12.30-13.00

О.І. Бугера, аспірант

Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка

ФЛУОРЕСЦЕНТНІ СЕНСОРИ НА ОСНОВІ

ФЛАВОНОЛІВ З ПІДВИЩЕНИМ АФІНІТЕТОМ ДО

АДЕНОЗИНТРИФОСФАТУ

(англійською)

5

13.00-13.30

В.С. Старова, к.х.н.

Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка

SELF-ASSEMBLING SYSTEMS BASED ON SOME SURFACTANTS, CALIXARENES AND DENDRIMERS AS NEW PROTEIN EXTRACTION DETERGENTS

 

13.30-15.00

ОБІД

6

15.00-15.20

С.О. Алєксєєв, к.х.н.

Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка

Сarbon fluorooxide nanoparticles, electrochemically derived from SiC

 

7

15.20-15.40

В.П. Антонович, д.х.н.

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, м. Одеса

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИКАНТОВ В РАПЕ И ПЕЛОИДАХ КУЯЛЬНИЦКОГО ЛИМАНА В ПЕРИОД ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ МОРСКОЙ ВОДОЙ

 

8

15.40-16.00

М.В. Ніколенко, д.х.н.

Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ СЕЛЕКТИВНОСТИ ПОЛЯРНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ФАЗ   В АДСОРБЦИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

 

9

16.00-16.20

В.В. Лісняк, д.х.н.

Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка

CARBON MATERIALS IN WATER PURIFICATION

 

10

16.20-16.35

І.П. Лесик,

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській обл.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ 1,10-ДЕКАМЕТИЛЕН-БІС(N,N`-ДИМЕТИЛМЕНТОКСИКАРБОНІЛМЕТИЛ)АМОНІЮ ДИХЛОРИДУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТОНКОШАРОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ

 

 

17.00

Культурна програма

 


20 жовтня 2016 року

Урочисте засідання, присвячене 80-річчю проф. В.В. Сухана

 

1

10.00-10.30

Привітання, виступи

 

 

 

 

О.А. Запорожець, д.х.н.

Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка

Аналітична хімія. Сучасні тенденції

 

2

10.30-11.00

О.М. Трохименко, к.х.н.

Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка

Історія лабораторії №312

 

3

11.00-11.30

Руслан Марійчук, доцент

Пряшівський університет, Словаччина

SYNTHESIS OF METAL NANOPARTICLES FOR BIODETECTION

 

 

11.30-12.00

КАВА-БРЕЙК

Стендова сесія

 

4

12.20-12.40

М.В. Арабаджи, аспірант

Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова

АТОМИЗАТОР ГРАФИТОВАЯ «ВТУЛКА-ФИЛЬТР» с графитовой «нитью-коллектором» ПРИ ПРЯМОМ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ Cu, Zn, pb, Cd и Se В некоторых биологических жидкостях

 

5

12.40-13.00

А.С. Паустовська, аспірант

Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка

Determination of Fluoride, Oxalate and Tartrate using Molecular Spectroscopy methods

 

6

13.00-13.20

А.Ю. Чернявська,

Аспірант

ДНУ ім. О. Гончара

МОДИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ АНАЛІТИЧНИХ РЕАГЕНТІВ ПОЛІЙОНАМИ

 

 

13.20-15.00

Обід

Стендова сесія.

 

7

15.00-15.15

С. В. Заруба, аспірант

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

НОВІ мікроексТракціЙНІ МЕТОДИ визначення неорганічних аніонів

 

8

15.15-15.30

Д.С. Мілохов, к.х.н.

Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка

конденсовані ціанопіридини ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ АЦИДИМЕТРИЧНІ ЗОНДИ

 

9

15.30-15.45

Д.В. Снігур, аспірант

Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова

ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ИССЛЕДОВАНИИ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ РАВНОВЕСИЙ В РАСТВОРАХ КРАСИТЕЛЕЙ

 

10

15.45-16.00

М.В. Манзюк, аспірант

Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро

ЙОДОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

 

11

16.00-16.15

Г.С. Сумарокова, аспірант

Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка

Сучасні тенденції визначення ортофосфату у природних водах

 

12

16.15-16.30

П.В. Алейнов,

аспірант

Государственное предприятие «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА  QuEChERS ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСТАТКОВ ФУНГИЦИДОВ И ИНСЕКТИЦИДОВ В КЛУБНИКЕ

 

13

16.30-16.45

Н.В. Зубеня,

аспірант

Східноєвропейський національний універ­си­тет імені Лесі Українки

Дослідження властивостей іонного асоціату левамізолу

 

14

16.45-17.00

М.В. Мілюкін, д.х.н.

Інститут колоїдної хімії і хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

Определение концентраций и УСТАНОВЛЕНИЕ форм распределения легких  полициклических ароматических углеводородов в природной воде

 

15

17.00-17.30

О.І. Юрченко, д.х.н.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

электротермическое АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ХЛЕБОПРОДУКТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКа

 

 

18.00

Фуршет

 

 

 

21 жовтня 2016 року

 

 

 

 

 

 

1

10.00-10.30

Ю.В. Холін, д.х.н.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

НЕОДНОРІДНІ ПОЛЯРНІСТЬ І КИСЛОТНІСТЬ ПОВЕРХНІ ГІБРИДНИХ АЛКІЛ- ТА АМІНОВМІСНИХ ОРГАНО-КРЕМНЕЗЕМНИХ МАТЕРІАЛІВ

 

2

10.30-11.00

В.О. Василечко,к.х.н.

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗАСТОСУВАННЯ ЗакарпатськИХ цеолітІВ в аналітичній хімії

 

 

3

11.00-11.30

О.О. Решетняк, к.х.н.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

ВИЗУАЛЬНЫЙ ТЕСТОВЫЙ АНАЛИЗ. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 

 

11.30-11.45

КаВа-Брейк

 

4

11.45 – 12.00

Н.В. Луценко, аспірант

Український державний хіміко-технологічний університет

Фосфатні гетерополісполуки як аналітичні реагенти електрохімічного визначення поліфенолів в харчових продуктах, косметичних та фармацевтичних засобах

 

5

12.00-12.15

Н.О. Онижук, студент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Электрохимический сенсор на основе химически модифицированного кремнезема Для определения кверцетина

 

6

12.15-13.30

Круглий стіл: Обговорення доповідей. Засідання Наукової ради з аналітичної хімії

 

 

13.30-15.30

Ярмарок вакансій