Пленарні лекції 2015

7 жовтня 2015 р., 10.00–18.00

Хімічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Велика хімічна аудиторія (ВХА), (вул. Л.Толстого,12)

Відкриття конференції

Пленарне засідання

 

10.00 Відкриття конференції: Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка академік НАН України  Губерський Л.В.

Вступне слово: співголова оргкомітету конференції, зав.кафедрою аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка проф. Запорожець О.А.

Привітання учасників конференції:

Директор ІЗНХ НАНУ імені В.І.Вернадського  академік НАНУ Волков С.В.

Директор ІКХіХВ НАНУ ім. А.В. Думанського, академік НАНУ  Гончарук В.В.

Керівник лабораторії тестування «Геоаналітика» Тбіліського державного університету імені І.Джавахишвілі к.х.н. Г.О.Тодрадзе

Член-корр. НАН України,  проф. Георгієвський В.П.   Державне підприємтсво “Державний науковий центр лікарських засобів” МОЗ та НАН України

Пленарні доповіді

1

10.40-11.10

О.А.Запорожець, д.х.н.

НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА АНАТОЛІЯ КИРИЛОВИЧА БАБКA: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

2

11.10-11.40

В.П.Антонович, д.х.н.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВЕЩЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА НЕОРГАНИЧЕСКИХ ОПТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

3

11.40-12.00

КАВА-БРЕЙК (АУД.324)

СТЕНДОВА СЕСІЯ. СЕКЦІЇ «Нові та вдосконалені аналітичні індикаторні системи для розділення, концентрування та детектування речовин» і «Гібридні, комбіновані та хроматографічні методи аналізу»

4

12.00-12.30

О.Ю.Тананайко, к.х.н.

ГІБРИДНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ  SIO2 ТА ОРГАНІЧНИХ ПОЛІМЕРІВ  У СПЕКТРОСКОПІЧНИХ ТА ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНИХ  МЕТОДАХ АНАЛІЗУ

5

12.30-13.00

Н. О. Мчедлов-Петросян, д.х.н.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НАНОАЛМАЗОВ В ВОДНЫХ СРЕДАХ ПРИ ПОМОЩИ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ И СОЛЬВАТОХРОМНЫХ ИНДИКАТОРОВ

 

13.00-14.00

ОБІД

 

 

 

6

14.00-14.30

Е.А. Решетняк, к.х.н.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ТЕСТОВЫЙ АНАЛИЗ. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7

14.30-14.50

П.М.Линник, д.х.н.

ЛАБІЛЬНА ФРАКЦІЯ МЕТАЛІВ У ПОВЕРХНЕВИХ ПРИРОДНИХ ВОДАХ, АКТУАЛЬНІСТЬ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ

8

14.50-15.10

С.А. Куліченко , к.х.н.

РОЗПІЗНАВАННЯ В ОРГАНІЗОВАНИХ АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ПАР

9

15.10-15.30

Є. Є. Костенко, д.х.н.

ФОТОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

 

15.30-16.00

Кава-брейк (АУД. 212)

Стендова сесія. СЕКЦІЇ «Нові та вдосконалені аналітичні індикаторні системи для розділення, концентрування та детектування речовин» і «Гібридні, комбіновані та хроматографічні методи аналізу»

10

16.00-16.20

О.М. Іванова, аспірант

СОРБЦІЙНЕ КОНЦЕНТРУВАННЯ АНТИБІОТИКІВ НА МАТРИЦЯХ ІЗ АЛКІЛЬНИМИ ТА АЛКІЛПОЛІЕТИЛЕНОКСИДНИМИ ГРУПАМИ

11

16.20-16.40

Захарків І.Б., аспірант

ПАРАМЕТРИ РОЗЧИННОСТІ ХАНСЕНА У ДИСПЕРСІЙНІЙ РІДИННІЙ МІКРОЕКСТРАКЦІЇ ФТАЛАТІВ

12

16.40-17.00

М.В. Яни, аспірант

ЭКСТРАКЦИЯ И СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИСМУТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДВУХФАЗНЫХ ВОДНЫХ СИСТЕМ

 

18.00

Культурна програма

8 жовтня 2015 року

1

10.00-10.30

Ю.В. Холін, д.х.н.

РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ РІВНОВАГ В РОБОТАХ ХАРКІВСЬКОЇ ШКОЛИ ХІМІКІВ-АНАЛІТИКІВ

2

10.30-11.00

В.А. Копілевич, д.х.н.

РОЗРОБКА АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ І БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

3

11.00-11.20

Я.І. Студеняк, к.х.н.

КАТІОННІ ТА ПСЕВДОЦВІТТЕРІОННІ РЕАГЕНТИ В СЕНСОРНИХ МЕТОДАХ АНАЛІЗУ

4

11.20-11.40

В.І.Максін, д.х.н.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ БИОСОВМЕСТИМЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ НАНОАКВАКАРБОКСИЛАТОВ БИОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

 

5

11.40-12.00

І.П.Лесик, завідувач лабораторією

ЗАСТОСУВАННЯ СПЕКТРОСКОПІЇ ВІДБИТТЯ В СПОЛУЧЕННІ З ТОНКО-ШАРОВОЮ ХРОМАТОГРАФІЄЮ  ДЛЯ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЛІЗОФОСФАТИДИЛЕТАНОЛАМІНУ В СУБСТАНЦІЇ ФОСФАТИДИЛХОЛІНУ

 

12.00-12.30

Кава-брейк Стендова сесія. Секції «Методи дистанційного контролю, сенсорні та тест-системи в аналізі. Проблеми метрології та стандартизації», «Нові підходи в рішенні проблем контролю якості об’єктів у медицині, фармації, екології, промисловості» та «Аналіз біологічно активних сполук та лікарських засобів».

6

12.30-12.50

О.Я. Смірнова, аспірант

АНАЛІЗ ПОХІДНИХ 1,4-НАФТОХІНОНУ МЕТОДАМИ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ

Обід 12.50-14.00

Усні доповіді

7

14.00-14.20

В.С. Старова, к.х.н.

СТРУКТУРОВАНІ ДЕТЕРГЕНТИ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ МЕМБРАННИХ БІЛКІВ

8

14.20-14.40

А.С.Паустовська,

аспірант

ВИЗНАЧЕННЯ ФЛУОРИДУ, ОКСАЛАТУ, ТАРТРАТУ В БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ, ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТАХ І ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ

9

14.40-15.00

Д.В.Едаменко, аспірант

РАЗДЕЛЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИЦЕЛЛЯРНЫХ ПОДВИЖНЫХ ФАЗ В НОРМАЛЬНО-ФАЗОВОЙ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

10

15.00-15.20

Г.С. Сумарокова, аспірант

ВИЗНАЧЕННЯ ФОСФАТУ В ОБ’ЄКТАХ РІЗНОЇ ПРИРОДИ

11

15.20-15.40

В.В. Варченко, аспірант

УГОЛЬНО-ПАСТОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КАЛИКСАРЕНАМИ И ЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА, ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИНПОЦЕТИНА

12

15.40-16.00

В.М. Левчик, аспірант

ГХ/ПІД ВИЗНАЧЕННЯ РЯДУ  ПАРАБЕНІВ  ПІСЛЯ ДЕРИВАТИЗАЦІЇ ОЦТОВИМ ТА ПРОПІОНОВИМ АНГІДРИДАМИ ТА ДИСПЕРСІЙНОЇ МІКРОЕКСТРАКЦІЇ

 

16.00-16.20

Кава-брейк

Стендова сесія. Секції «методи дистанційного контролю, сенсорні та тест-системи в аналізі. Проблеми метрології та стандартизації», «нові підходи в рішенні проблем контролю якості об’єктів у медицині, фармації, екології, промисловості» та «Аналіз біологічно активних сполук та лікарських засобів».

13

16.20-16.40

В.Н. Шевченко, аспірант

ПОСТРОЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ ШКАЛ, МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СУММАРНОГО И РАЗДЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНАЛИТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТВЕРДОФАЗНЫХ ГРУППОВЫХ РЕАГЕНТОВ

14

16.40-17.00

О.І. Симканич,аспірант

РОЗПОДІЛ РАДІОНУКЛІДІВ І ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДОННИХ ВІДКЛАДАХ РІЧОК ЗАКАРПАТТЯ

15

17.00-17.15

М.В. Арабаджи, студент

АТОМИЗАТОР «ГРАФИТОВАЯ ВТУЛКА-ФИЛЬТР» ПРИ ПРЯМОМ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ Cu, Zn, Mn, Se В МЕДИКО-КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

16

17.15-18.00

Стендова сесія Секції «Методи дистанційного контролю, сенсорні та тест-системи в аналізі. Проблеми метрології та стандартизації», «Нові підходи в рішенні проблем контролю якості об’єктів у медицині, фармації, екології, промисловості» та «Аналіз біологічно активних сполук та лікарських засобів»..

 

18.00-20.00

Фуршет

 

9 жовтня 2015 року

 

 

 

 

1

10.00-10.30

Ж.О. Кормош, к.х.н.

НОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИХ СЕНСОРІВ: СИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТІ ТА АНАЛІТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

2

10.30-10.50

С.І. Плотиця, аспірант

ПОЛЯРОГРАФІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРОКСОМОНОСУЛЬФАТУ

3

10.50-11.10

В.О. Турчин, аспірант

НОВІ ПІДХОДИ У КОНЦЕНТРУВАННІ ТА ВИЗНАЧЕННІ 2,4-дихлофеноксиоцтової КИСЛОТИ

 

11.10-13.30

Круглий стіл. Підведення підсумків конференції.

Сесія Наукової Ради НАН України з аналітичної хімії

 

13.30-14.30

Обід

 

14.30

Культурна програма