Організаційний комітет 2014 р

Співголови:

Золотов Ю.О. - академік РАН, д.х.н., професор, почесний доктор Київського національного університету

Запорожець О.А. – д.х.н., професор, завідувач кафедрою аналітичної хімії Київського національного університету

 

Заступники голови:

Антонович В.П. – д.х.н., професор, заввідділом аналітичної хімії та фізико-хімії координаційних сполук Фізико-хімічного інституту ім.О.В. Богатського НАН України    

Куліченко С.А. – к.х.н., доцент кафедри аналітичної хімії Київського національного університету

 

Міжнародний комітет:

Фрайсард Жак (Франція) – професор, почесний доктор Київського національного університету

Мелі Ів (Франція) – професор, почесний доктор Київського національного університету

Хіноуе Теруо (Японія) – професор.

Назаренко А.Ю. (США) – професор.

Штиков С. М. (Росія) – д.х.н., професор.

Хорі Тошитака (Японія) – професор.

Чернова Р.К. (Росія) – професор.

Кімото Такаші (Японія) – професор.

Лосєв В.М. (Росія) – професор.

Тодрадзе Г.О. (Грузія) – к.х.н., доцент

 

Члени оргкомітету:

Гончарук В.В. - академік НАН України, д.х.н., професор.

Воловенко Ю.М. - декан хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор хімічних наук, професор

Слободяник М.С. - завідувач кафедри неорганічної хімії, д.х.н., професор, член-кор. НАН України

Георгієвський В.П. – д.х.н., проф., член-кор. НАН України

Алемасова А.С. – д.х.н., професор

Зайцев В.М. – д.х.н., професор, член-кор. НАН України

Войтенко З.В. - заступник декана хімічного факультету, д.х.н., професор

Зуй О.В. – д.х.н., Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України

Пшинко Г.М. – д.х.н., Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України

 

Вчений секретар – к.х.н., доц. Тананайко О.Ю. (Київський національний університет)

 

Локальний комітет:

К.х.н. Линник Р.П.

К.х.н. Іщенко М.В.

К.х.н. Лелюшок С.О.

К.х.н., доц. Кеда Т.Є.

К.х.н., доц. Смик Н.І.

К.х.н. Бас Ю.П.

К.х.н. Герда В.І.

К.х.н. Трохименко О.М.

Цирульнева Ю.В.

Воловенко О.Б.

Гузій Н.Є.

Гнатюк Т.В.

Тарасенко О.Ю.

Левчик В.М.

Паустовська А.

Сумарокова Г.