Програма конференції 2018

 

18 жовтня 2018 р., 10.00–18.00

Хімічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Велика хімічна аудиторія (ВХА), (вул. Л.Толстого,12)

 10.00 - 12.00 Відкриття конференції.

Урочисте засідання, присвячене 85-річчю кафедри аналітичної хімії КНУ імені Тараса Шевченка

Вступне слово: Голова конференції проф.  О. А. Запорожець

Привітання учасників конференції, виступи почесних гостей

12.00 – 12.45

ОБІД

12.45 – 13.30

СТЕНДОВА СЕСІЯ

Усні доповіді

13.30 – 13.50

Студеняк Я.

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ АНАЛІТИЧНІЙ ХІМІЇ БІОАНАЛІТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

13.50 – 14.10

Марійчук Р.

GREEN SYNTHESIS OF GOLD NANOPRISMS FOR SURFACE-ENHANCED RAMAN SPECTROSCOPY

14.10 – 14.25

Загревський П.

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТАНДІЄНОНУ ТА ТРИАМЦИНОЛОНУ АЦЕТОНІДУ НА ВУГІЛЬНО-ПАСТОВИХ ЕЛЕКТРОДАХ

14.25 – 14.40

Топольняк Є.

INFLUENCE OF BOEHMITE NANOFILLER ON PROPERTIES OF CYCLOALIPHATIC-EPOXY OLIGOSILOXANE RESIN COATINGS

14.40 – 14.55

Макеєв А.

ФЛЮОРЕСЦЕНТНІ ЗОНДИ НА ОСНОВІ ГЕТАРИЛАЦЕТОНІТРИЛІВ

14.55 – 15.15

Юрченко О.

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ В РАССОЛАХ

15.15 – 15.30

Кава-Брейк

Усні доповіді

15.30 – 15.45

Плотиця С.

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АНЕСТЕТИКІВ ГРУПИ АМІДІВ З ПОПЕРЕДНЬОЮ ДЕРИВАТИЗАЦІЄЮ

15.45 – 16.00

Щербань В.

ПОХІДНІ ІЗАТИНІВ – НОВІ ФОТОМЕТРИЧНІ РЕАГЕНТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВМІСТУ ЦИНКУ У СУБПРОДУКТАХ І БАД НА ЇХ ОСНОВІ

16.00 – 18.00

Засідання Наукової ради з аналітичної хімії

     

18.00  

Культурна програма та Фуршет

 

 

Стендові доповіді

 

Секція  «Новітні методи пробопідготовки в аналізі»

Блажеєвський М.

Кількісне визначення периціазину методом спектрофотометрії у вигляді відповідного сульфоксиду, добутого за допомогою калій гідрогенпероксосульфату

Пшинко Г.

Магнітні цитратні форми шаруватих подвійних гідроксидів для сорбційного концентрування U(VI) з водних середовищ

Зуй О.

Особливості визначення бромід-іонів у водах різних типів

Сташків О.

Концентрування Yb(III) з водних розчинів на закарпатському клиноптилоліті

Ракс В.

Вилучення поліолів на силікагелі модифікованому аміакатом міді(II)

Левчик В.

Гібридні органокремнеземні покриття для волоконної твердофазної мікроекстракціі парабенів з водних розчинів

Струк О.

Міцелярна екстракція дериватів амінокислот з 2,4-динітрофторбензолом та ортофталевим альдегідом у фазу неіонної пар

 

Секція «Проблеми метрології, стандартизації та валідації методик аналізу об’єктів»

Ніколенко М.

Аналітичний контроль у виробництві харчової добавки діоксиду титану

Малахова К.

Аналітичний контроль у виробництві фосфатних харчових добавок

Кобзарь Е.

Оценка метрологических характеристик методик определения красителей Е 102, Е 122, Е 124, Е 132 И Е 133 после их электрофоретического разделения

 

Секція «Хроматографічні та комбіновані методи аналізу»

Карпенко Ю.

Застосування тонкошарової хроматографії для дослідження ліпофільності деяких похідних акридин-9(10н)-ону

Снигур Д.

Дисперсионная жидоксть-жидкостная экстракция и спектрофотометрическое определение меди

Мага І.

Using azoderivationreactionto determine the 3-chloro-4-methylaniline by mehods high performance liquid chromatography

Ридчук М.

Discrimination of semicarbazide false positive samples during the control of nitrofurans metabolites residues in honey by UPLC-MS/MS

Бакун М.

Газохроматографічне визначення формальдегіда і ацетальдегіда після дериватизації і твердофазної мікроекстракції

Милюкин М.

Мониторинг и дисперсно-фазовое распределение органических экотоксикантов в природной воде

Лисенко О.

Вивчення можливості ідентифікації коньячних виробів вітчизняного виробництва методом капілярної газової хроматографії

Трохименко О.

Твердофазно-йодометричне визначення сульфурвмісних відновників у лужному середовищі

 

Секція «Біохімічні методи, сенсорні і тест-системи»

Койчева А.

Силикагель импрегнированный хлоридом цетилпиридиния как модификаторугольно-пастового электрода для определения кармоазина

Герда В.

Design of cyanine dyes on the silica surface

Ковалик А.

Cенсори  для визначення H2O2 на основі  наноструктурованих вуглецевих електродів, модифікованих MnO2  або CuO

Манзюк М.

Потенціометричне визначення полісорбатів в косметичній продукції

Зінько Л.С.

Сенсорна система на основі алюмінону для визначення магнію

Новіцька О. І.

Визначення дофаміну методом синхронної флюоресценції

 

Секція «Нанотехнології в аналітичній хімії»

Смик Н.

Модифікований вугільно-пастовий електрод як чутливий датчик для вольтамперометричного визначення токсикантів

Лісняк В.

Green remediation and monitoring of heavy metal ions in environmental waters by functionalized graphene-based nanomaterials

Болдирєва О.

Zinc oxide/carbon nanocomposites in absorptive remediation of heavy metal ions

 

Секція «Розвиток аналітичної хімії в Україні: історичні аспекти та сучасні тенденції»

Кловак В.

Флюоресценція флуоресцеїну та родаміну ж в присутності ПАР різних типів

Корнідал І.

Перспективи застосування похідних ізокумарину для визначення платинових металів

Теслюк О.

Люминесцентные маркеры для определения фенолокислот в винах

Юрченко О.

Спектрофотометричне визначення хрому (III, VI) у розчинах кухонної солі

Герда В.

Особливості впливу води на оптичні властивості дикарботіоціанінового барвника в розчинах етилового спирту та етиленгліколя

Решетняк Е.

Способ візуального бинарного тестирования Fe(II, III) в водах питьевого назначения

 

 

Заочна участь

Пацай І.

Потенціостат-гальваностат MTECH PGP-550М

Блажеєвський М.

A chemiluminescence method for the determination of trans-anethole

Єгорова А.

ВЭЖХ-определение активных компонентов в диетической добавке «карнитиновая вода»

Дорошенко Р.

Іонометричне визначення бетаїну

Сухарев С.

Спектрофотометричне визначення сумарного вмісту альдегідів у дощовій воді

Федорчук О.

Гібридна ГХ-ТФМЕ методика для визначення ацетазоламіду

Євтушенко Т.

Використання рідинної мас-спектрометрії для визначення тестостерону в плазмі крові

Коваль А.

Определение тиобарбитурового числа в колбасных изделиях

Миргородська В.

Одержання та контроль вмісту декстрину у харчових продуктах

Малинка О.

Люмінесцентневизначення біологічно активних аніонів з використанням комплексу ітрія з рутином

Ридчук П.

Одночасне вольтамперометричне визначення Pt(IV) та Pd(II) з використанням  5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону

Олексієнко О.

Визначення АПАР з кристалічним фіолетовим у гумусовмісних природних водах сорбційно-фотометричним методом

Медяна Д.

Іонометричне визначення кокаміду ДЕА в косметичній продукції

Гайдук О.

Определение церия различного валентного состояния в растворе наночастиц CеO2-X

Зварич Г.

Розробка методики визначення флупірадифурону  в яблуках, грушах та соках методом високоефективної рідинної хроматографії

Вашкевич Е.

Characteristics of different methods for the determination adulteration in fat and oil products

Замотаєв О.

Малорозмірний флюоресцентний барвник на основі  2-карбокси-3-гідрокси-4-хінолону

Гончарова А.

Хіміко-аналітичні властивості похідного 2-[2-(7гідроксі-4-мелил-2-оксохромен-6-іл)-2-оксоетил] бензойної кислоти

Маторіна К.

Потенціометричні сенсори в аналізі біологічно-активних речовин

Павленко І.

Розробка та валідація методики визначення діючих речовин класу карбаматів в пестицидних формуляціях

Макарова О.

Розробка методики визначенняводорозчиннихвітамінів в борошні та хлібопекарськихвиробах методом високоефективноїрідинноїхроматографіїз мас-селективнимдетектуванням  (ВЕРХ-МС/МС)

Турчин В.

A new window to sample preparation of acid herbicides