Програма конференції 2020

21 жовтня 2020 р,

 

Вхід у zoom конференцію з 13.50

Час

Тема

Доповідач

 

14.00-14.15

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Представники хімічного факультету КНУ

ім. Тараса Шевченка

14.15- 15.30

 

МЕМОРІАЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ, ПРИСВЯЧЕНЕ ПРОФЕСОРУ ОЛЬЗІ АНТОНІВНІ ЗАПОРОЖЕЦЬ

 

доц. С.А. Куліченко

с.н.с. Р.П. Линник

доц. Л.С. Зінько

с.н.с. Г.А. Тодрадзе

учасники  конференції

Секція 1

15.30-16.00

POTENCIAL APPLICATION OF GREEN SYNTHESIZED NANOPARTICLES IN ANALYTICAL CHEMISTRY

доц. Р. Марійчук

Пряшевський університет у Пряшеві, Словацька республіка

16.00-16.20

DISSOCIATION CONSTANTS OF FLUORECEIN DYES IN MICELLAR SOLUTIONS OF SURFACTANTS: COMPARISON OF THE RESULTS OF THE SPECTROPHOTOMETRIC AND POTENTIOMETRIC METHODS

N.N. Kriklya, PhD

Department of Physical Chemistry,

V.N. Karazin Kharkov National University

16.20-16.40

ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОГОНУ МИНАЙСЬКОГО ВОДОЗАБОРУ

проф. С.М. Сухарев ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

16.40- 17.30 ПОСТЕРНА СЕСІЯ

 

 

 

22 жовтня 2020 р

Секція 2

Вхід у zoom конференцію з 12.50

Час

Тема

Доповідач

13.00-13.25

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНІ ЕНЗИМОСЕНСОРИ НА ОСНОВІ ПЛАНАРНИХ ЕЛЕКТРОДІВ, МОДИФІКОВАНИХ  БІОКОМПОЗИТНИМИ SIO2 ПЛІВКАМИ

доц. О.Ю. Тананайко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

13.25-13.40

ТВЕРДОФАЗНА МІКРОЕКСТРАКЦІЯ АЛЬДЕГІДІВ

доц. М.Ф. Зуй

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

13.40-13.55

ХІРАЛЬНА ХРОМАТОГРАФІЯ  ПРИРОДНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ АМІНОКИСЛОТ

О.Б. Воловенко, к.х.н.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

13.55-14.35

СУЧАСНІ  ТЕНДЕНЦІЇ В АНАЛІТИЧНІЙ ХІМІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ

Проф. В.М. Зайцев

 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brazil)

14.35-14.55

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ  СОЛЬОВІ СУМІШІ

Проф. О.І. Юрченко

Харківський 

національний університет імені В.Н. Каразіна

Секція 3

15.00 -15.15

СПОСІБ ПОЛЯРОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТРОНІДАЗОЛУ, ОРНІДАЗОЛУ, ДИМЕТРІДАЗОЛУ ТА ІПРОНІДАЗОЛУ

К.М. Плотнікова, аспірант

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

15.15-15.30

VALIDATION OF REGRESSION EQUATIONS IN QSAR PROBLEM

M.I. Berdnyk, PhD student

V. N. Karazin Kharkiv National University

15.30-15.45

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МАЛЬТОЗИ У ПИВІ

А.А. Корній, аспірант Київський національний університет імені Тараса Шевченка

15.45-16.00

ФЛЮОРЕСЦЕНТНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ СИГНАЛ КАТІОННИХ ПАР У РЕАКЦІЯХ АСОЦІАЦІЇ З ОРГАНІЧНИМИ РЕАГЕНТАМИ

В.О. Кловак, аспірант

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

16.15-16.30

THE MODIFIED NATURAL ZEOLITES IN IONEXCHANGE ADSORPTION OF SOME HEAVY METALS

Al. Tvalchrelidze Caucasian Institute of Mineral Resources, Georgia

16.30-

16.45

рН-ЧУТЛИВІ ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ПЛІВКОВІ ЗОНДИ: ДИЗАЙН І ЗАСТОСУВАННЯ

А.М. Макеєв, аспірант Київський національний університет імені Тараса Шевченка

16.45

КРУГЛИЙ СТІЛ. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНФЕРЕНЦІЇ. ПІДСУМКИ