Програма конференції 2022

ПРОГРАМА  

26 жовтня 2022 р

Вхід у zoom конференцію з 13.50 за посиланням:

Topic: Kyiv Conference on Analytical Chemistry: Modern Trends 2022, October 26-27, Kyiv, Ukraine Join Zoom Meeting

https://knu-ua.zoom.us/j/84722601458?pwd=QmJkMnppOFc1NHBjbTRyUjhEa1p6dz09

Meeting ID: 847 2260 1458

Passcode: 034938

Час

Тема

Доповідач

14.00-14.15

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Представники хімічного факультету КНУ

ім. Тараса Шевченка

14.15- 15.00

Keynote lecture:  Interest of silica nanochannel membranes on electrodes for analytical applications

Prof. Alain Walcarius, Université de Lorraine, CNRS, LCPME, Nancy, France

Секція 1.  Біохімічні методи, сенсори й тест-системи.

Ведучі:  д.х.н., Зуй О.В., д.х.н. Тананайко О.Ю.

15.00-15.20

Electrochemical methods for the characterisation of 3D-bioprinted tissue constructs

Prof. Michael Gelinsky, Centre for Translational Bone, Joint and Soft Tissue Research, Dresden University of Technology, Dresden, Germany

15.20-15.55

Principle of local electrochemical oxygen removal and application to sensors

Prof. Mathieu Etienne, Université de Lorraine, CNRS, LCPME, Nancy, France

15.55-16.25

Українські вчені в становленні та розвитку методу вольтамперометрії

Доц.  Лілія Дубенська, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

Презентація доповіді доступна за цим посиланням.

16.25 - 16.50

A hydrogen biosensor based on the oxygen-tolerant hydrogenase from a thermophilic bacterium Aquifex aeolicus

Dr.  Ievgen Mazurenko,  CNRS – Aix-Marseille Univeristy,Marseille, France

ПОСТЕРНА СЕСІЯ

 

27 жовтня 2022 р

 

Вхід у zoom конференцію з 13.50 за посиланням:

Topic: Kyiv Conference on Analytical Chemistry: Modern Trends 2022, October 26-27, Kyiv, Ukraine Join Zoom Meeting

https://knu-ua.zoom.us/j/84722601458?pwd=QmJkMnppOFc1NHBjbTRyUjhEa1p6dz09

Meeting ID: 847 2260 1458

Passcode: 034938

 

Секція 2. Пробопідготовка та інструментальні методи аналізу. Нано- та супрамолекулярні аналітичні системи

Ведучі:  к.х.н., Кеда Т.Є., к.х.н. Куліченко С.А.

 

Час

Тема

Доповідач

14.00-14.20

Lateral flow displacement assay for detection of cortisol in saliva

Наук. співр. Dr.  Юна Цирульнєва, NTU Institute of Science and Technology for Humanity, Nanyang Technological Univers​ity, Singapore

14.20- 14.55

Erasmus+ programm regional partnership(ka171): experience and opportunities.

The synthesis of irregularly shaped gold nanoparticles using natural compounds

Doc. Руслан Марійчук, CSc., University of Presov, Presov, Slovakia

14.55-15.25

Аналітичне міцелярно-екстракційне концентрування фазами неіонних ПАР при температурі помутніння

Доц. Володимир Дорощук, к.х.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

15.25-15.50

Особливості поєднання дериватизації і твердофазної мікроекстракції при визначенні карбонільних сполук

Доц. Марина Зуй, к.х.н.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

15.50-16.15

Флуоресцентні зонди на основі структурно модифікованих 3гідроксифлавонів для визначення АТФ

Доц. Ростислав Линник

к.х.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

16.15-16.40

Надвисокочастотний ультразвук у визначенні основної речовини в природних розсолах

Проф. Олег Юрченко,

Харківський 

національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна

16.40-16.55

Перспективні глибокоевтектичні розчинники для вилучення йонів кадмію, свинцю та ртуті

 Маргарита Чернякова, Державна Наукова Установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної Академії Наук України, Харків, Україна

16.55-17.10

Вугільно-пастовий електрод, модифікованний β-циклодек-стрином для визначення азобарвників у продуктах харчування

Костянтин Плюта, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса, Україна

17.10-17.25

Порівняння умов твердофазної мікроекстракції для вилучення ароматичних альдегідів та діальдегідів

Анастасія Мосендз, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

17.30

Заключні ремарки