Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції – 2022

Хімічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка

26-27 Жовтня 2022 року на хімічному факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась сьома наукова конференція (з міжнародною участю) «Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції – 2022», що вже стала традиційною платформою для спілкування і обміну досвідом хіміків-аналітиків України й зарубіжжя.


https://kcacmt.univ.kiev.ua


Колектив кафедри аналітичної хімії за підтримки керівництва факультету і університету запросили на осінню зустріч у дистанційному форматі вчених-фахівців у галузі аналітичної хімії, а також тих, хто працює на стику аналітичної хімії та інших наук, аспірантів, студентів з України і зарубіжжя, зокрема, Франції, Німеччини, Сінгапуру, Словаччини, Грузії.


З вітальними словами до присутніх звернулись: начальник науково-дослідної частини КНУ імені Тараса Шевченка к.ф-м.н. Олег НЕДИБАЛЮК, заступник декана з наукової роботи хімічного факультету д.х.н., проф. Наталія КУЦЕВОЛ, а також завідуюча кафедрою аналітичної хімії д.х.н., доц. Оксана ТАНАНАЙКО.


Актуальним питанням розробки наноматеріалів і наноструктурованих плівок на основі оксиду силіцію як модифікаторів електродів для використання в електрохімічному аналізі була присвячена лекція директора Лабораторії фізичної хімії і мікробіології довкілля, CNRS, Університету Лотарінгії, Нансі, Франція, prof. Alain WALCARIUS.


Доповідь prof. Alain WALCARIUS


Голова Центру з дослідження трансляції кісток і м’яких тканин при медичній школі, Технологічного університету Дрездена, Німеччина, prof. Michael GELINSKY познайомив слухачів з можливостями використання електрохімічних методів для характеристики 3D-біодрукованих тканин.


Доповідь prof. Michael GELINSKY


Історія вольтамперометрії і роль українських вчених у становленні і розвитку методу були висвітлені завідуючою кафедрою аналітичної хімії Львівського національного університету імені І. Франка, к.х.н., доц. Лілією ДУБЕНСЬКОЮ.


Доповідь к.х.н., доц. Лілії ДУБЕНСЬКОЇ


Нові розробки сенсорних систем різного типу були представлені у доповідях prof. Mathieu ETIENNE, старшим дослідником Лабораторії фізичної хімії і мікробіології довкілля, Університету Лотарінгії, а також випускників кафедри аналітичної хімії – Dr Євгеном МАЗУРЕНКО, науковим співробітником Французького національного центру наукових досліджень біоелектрохімії, біоінтерфейсів і біотехнологій, Університету Марселя, Франція; Dr Юною ЦИРУЛЬНЕВОЮ, науковим співробітником Інституту науки і технології для людства Наньянського технологічного університету, Сінгапур.


Доповідь prof. Mathieu ETIENNEДоповідь Dr Юни ЦИРУЛЬНЕВОЇ


Доповідачі підкреслили роль міжнародної співпраці і внесок науковців, аспірантів і студентів Шевченкового університету у проведені дослідження. Питанням міжнародного співробітництва, грантовій підтримці програми Erasmus+ була присвячена доповідь доц. Руслана МАРІЙЧУКА, завідувача кафедри екології Пряшівського університету у м. Пряшеві, Словаччина.

Свої наукові здобутки оприлюднили науковці України, зокрема співробітники кафедри аналітичної хімії КНУ імені Тараса Шевченка – к.х.н., доц. Володимир ДОРОЩУК, к.х.н., доц. Марина ЗУЙ, к.х.н. ст. дослідник Ростислав ЛИННИК, а також аспіранти - Маргарита ЧЕРНЯКОВА (Державна Наукова Установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України, м. Харків, Костянтин ПЛЮТА (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса), Анастасія МОСЕНДЗ (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Змістовною була і постерна сесія, що діяла в інтерактивній формі.


Доповідь к.х.н., доц. Володимира ДОРОЩУКА


Доповідь к.х.н. ст. дослідника Ростислава ЛИННИКА


Іноземні колеги висловили свої слова підтримки і щирого захоплення мужністю і стійкістю народу України, у тому числі науковців і викладачів. Основним посилом учасників конференції було:

Продовжуємо працювати, навчати студентів і розвивати українську школу аналітичної хімії за підтримки міжнародної спільноти.

Висловлюємо подяку Збройним силам України, керівництву Держави, усьому демократичному світу за можливість працювати!