Комітети 2020

Науковий комітет

Професор В. Антонович (Україна)

Професор Я. Базель (Словацька республіка)

Професор М. Блажеєвський (Україна)

Професор А. Вишнікін (Україна)

Професор Ю. Воловенко (Україна)

Доцент Л. Дубенська (Україна)

Професор В. Зайцев (Бразилія)

Професор П. Линник (Україна)

Професор М.Ніколенко (Україна)

Професор В. Копілевич (Україна)

Професор Ж. Кормош (Україна)

Професор М. Мчедлов-Петросян (Україна)

Доцент Р. Марійчук (Словацька республіка)

Професор О. Назаренко (США)

Старший науковий співробітник Г. Пшинко (Україна)

Професор С. Сухарєв (Україна)

Доцент Я. Студеняк (Україна)

Професор В. Сухан (Україна)

Головний науковий співробітник Г. Тодрадзе (Грузія)

Доцент О. Чеботарьов (Україна)

 

Програмний комітет

О. Тананайко (голова), доцент, завідуюча кафедри аналітичної хімії,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

О. Зуй,  старший науковий співробітник,

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

С. Куліченко, доцент кафедри аналітичної хімії,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

М. Мілюкін, старший науковий співробітник, заступник директора інституту, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

 

Організаційний комітет

Кафедра аналітичної хімії

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Т. Кеда, к.х.н., доцент

Р. Линник, к.х.н.

О. Трохименко, к.х.н., ст. н. с.

Ю. Бас, к.х.н.

В. Верба, к.х.н.

О. Воловенко, к.х.н.

В. Дорощук, к.х.н., доцент

Л. Зінько, к.х.н., доцент

О. Замотаєв

М. Іщенко, к.х.н.

С. Лелюшок, к.х.н.

Н. Смик, к.х.н.

А. Трохименко, к.х.н.