Програма конференції 2017

18 жовтня 2017 р., 10.00–18.00

Хімічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Велика хімічна аудиторія (ВХА), (вул. Л.Толстого,12)

Відкриття конференції

Пленарне засідання

 

10.00 Відкриття конференції:

Вступне слово: Голова конференції, зав.кафедрою аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Запорожець О.А.

Привітання учасників конференції:

Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Співголова конференції, чл.-кор. НАН України, головний науковий співробітник ДП "ДНЦЛЗ" МОЗ України В.П. Георгієвський

Почесні гості

 

Пленарні доповіді

Сучасні тенденції у фармацевтичному аналізі та контролі якості

 

1

10.15-10.35

В.П. Георгієвський,

чл.-кор. НАН України, головний науковий співробітник, ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»

Методы аналитической химии в разработке, производстве и контроле качества биологически активных веществ и лекарственных средств

 

2

10.35-11.00

М.В. Дмітрієва,

к. фарм. н., ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»

Роль Програми професійного тестування у забезпеченні якості фармакопейного аналізу

 

3

11.00-11.40

Ів Мелі, почесний доктор КНУ, професор Страсбурзького університету (Франція)

Calixarenes and Upconverting Nanoparticles: new therapeutic and imaging tools

 

4

11.40-12.00

В.Г. Пивоваренко, д.х.н.

Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка

Strong Anti-Vavilov Effect in the Fluorescence Excitation Spectra of Flavonol-Adenosine 5’-Triphosphate Complexes

 

 

12.00-13.00

 

ОБІД

 

 

·         Секції: Сучасні тенденції у фармацевтичному аналізі та контролі якості / Флюоресценція в наукових дослідженнях і аналізі.

(модератор  В.П. Антонович)         

 

5

13.00-13.30

Д. Биліна, к.х.н.

Лабораторія антидопінгового контролю Національного антидопінгового центру України

 

Определение метаболитов кломифена в моче методами хромато-масс-спектрометрии

6

13.30-13.50

О. Колісник, аспірант

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут

ВЕТШХ та ВЕРХ в контролі якості лікарських засобів «платифіліну гідротартрат» та «корглікон»

7

13.50-14.10

О. Бевз, аспірант

Національний фармацевтичний університет

Синтез та атестація фармакопейних стандартних зразків домішок орнідазолу

8

14.10-14.30

А.С. Паустовська, к.х.н.

Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка

Встановлення оксалат деградуючої активності бактерій із використанням флюоресцентної спектроскопії

9

14.30-14.50

П.В. Алейнов, аспірант

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка

Л.І. Медведя МОЗ

Аналитический метод определения остаточных количеств фипронила в яйцах

 10

14.50-15.10

О. Макуха, аспірант

Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка

Міцелярна екстракція амінокислот та фармацевтичних препаратів для визначення в біологічних об’єктах

 

15.10-15.50

КаВа-Брейк

 

Секція: Новітні матеріали для розділення, концентрування та детектування аналітів. Проблеми метрології та стандартизації

(модератор Решетняк О.О.).

11

15.50-16.20

C.М. Худякова, к.х.н.

Дніпровський національний університет імені

Нові хіміко-аналітичні системи на основі похідних димеркаптотіопірону для розділення, концентрування та визначення платинових металів, золота та срібла

12

16.20-16.40

А. Гринько, к.х.н.

ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України»

Химико-аналитическое обеспечение при проведении полевых испытаний пестицидов в соответствии с надлежащей лабораторной практикой

13

16.40-17.00

К. Бевзюк, аспірант

Одеський національний університет імені

І.І. Мечникова

Состояние в растворах, сорбционное извлечение и определение некоторых пищевых красителей

 

17.00-18.00

Стендова сесія

 

18.00

Культурна програма/ або Фуршет

 

 

19 жовтня 2017 року

Секція: Біохімічні методи, сенсорні і тест-системи

(модератор Чеботарьов О.М.)

1

10.00-10.30

Руслан Марійчук, доцент

Пряшівський університет, Словацька республіка

Green synthesis of monodisperse nanoparticles for surface-enhanced raman spectroscopy

2

10.30-11.00

М.О. Мчедлов-Петросян, д.х.н.

Харківський національний університет імені

В.Н. Каразіна

Similarities and differences between the sodium poly (4-styrenesulfonate sodium) coils and sodium n-dodecylsulfate micelles in water as studied using indicator dyes

3

11.00-11.30

О.Ю. Тананайко, к.х.н.

Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка

Плівкові  покриття  SiO2 - органічний  полімер як чутливі елементи  хімічних та біохімічних сенсорів

4

11.30-12.00

Я.Р. Базель, д.х.н.

Pavol Jozef Šafárik University in Košice

 

Деякі сучасні технології спектрофотометрії

 

12.00-13.00

ОБІД

 

 

Секція: Гібридні, комбіновані та хроматографічні методи аналізу (модератор Зуй О.В.)

5

13.00-13.20

М.В. Мілюкін, доктор наук,

Інститут колоідної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

Дисперсно-Фазовое Распределение Органических суперэкотоксикантов в природной воде

6

13.20-13.40

Ю. Мех, аспірант

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Использование последовательного инжекционного анализа и расчетных методов в химическом анализе

7

13.40-14.00

В.А. Ракс, к.х.н.

Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка

Modified silica for solid-phase extraction of inositols

8

14.00-14.20

А.Ю. Чернявська,

аспірант

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Взаимодействие полиэлектролитов с анионными органическими красителями и хелатными комплексными соединениями

9

14.20-14.40

В.В. Лісняк, д.х.н.

Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка

Functionalized carbon materials for preconcentration, separation, and determination of trace-metal ions

10

14.40-15.30

А. Калініченко, аспірант НУХТ

Алгоритм розпізнавання образів запахів

 

15.30-16.30

Кава-Брейк  / Стендова сесія

 

11

16.30-16.50

О.І. Костів, аспірант

Львівський національний університет імені Івана Франка

Спектрофотометричне визначення амоксициліну у лікарських препаратах із застосуванням реакції азосполучення

12

16.50-17.10

В. Дорощук, аспірант

Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка

 

Вплив поверхневої адсорбції води на нелінійні оптичні властивості функціоналізованого пористого кремнію

13

17.10-17.40

О.І. Юрченко, д.х.н.

Харківський національний університет імені      В. Н. Каразіна

Определение микропримесей серебра в поваренной соли и рассолах с ультразвуковой пробоподготовкой

14

17.40-18.00

О. Іванова, аспірант

Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка

Сорбційне концентрування антибіотиків на функціоналізованих кремнеземах

18.00  Фуршет/або культурна програма

20 жовтня 2017 року

1

10.00-10.30

І.Р. Дідух

Про Центральну лабораторію з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції

2

10.30-11.00

Круглий стіл: Обговорення доповідей.

 

11.00-12.00

Засідання Наукової ради з аналітичної хімії

 

12.00-13.00

ОБІД

3

13.00-15.00

Ярмарок вакансій