Спектрофотометричне визначення купруму(ІІ) після дисперсійної рідинної екстракції його комплексу з хлоридом 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-метилбезопірилію

Автор: 
Гузенко Олена, к.х.н., доцент кафедри аналітичної та токсикологічної хімії, ОНУ імені І.І. Мечникова
Секція: 
Пробопідготовка та інструментальні методи аналізу
Рік конференції: 
2022
Основне зображення: 
Додаткові файли: 
ДолученняРозмір
PDF icon guzenko_poster.pdf2.55 МБ

Додати новий коментар