Розробка оптичних наносенсорів на основі наночастинок золота і срібла для детектування бактеріальної контамінації біотехнологічних виробництв та об’єктів навколишнього середовища

Автор: 
Дибкова Світлана, к.х.н., с.н.с., відділ колоїдної технології природних систем, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України
Секція: 
Біохімічні методи, сенсори й тест-системи
Рік конференції: 
2022
Основне зображення: 
Додаткові файли: 
ДолученняРозмір
PDF icon dibkova_poster.pdf830.46 КБ

Додати новий коментар