Постерна сесія, 2022 рік

Трохименко Ольга, к.х.н., с.н.с., КНУ імені Тараса Шевченка
Старова Вікторія, к.х.н., асистент кафедри аналітичної хімії, КНУ імені Тараса Шевченка
Кеда Тетяна, к.х.н., доцент кафедри аналітичної хімії, КНУ імені Тараса Шевченка
Душна Ольга, аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дибкова Світлана, к.х.н., с.н.с., відділ колоїдної технології природних систем, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України
Рєзніченко Людмила, к.б.н., с.н.с., відділ колоїдної технології природних систем, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України
Фершал Максим, к.х.н., доцент кафедри аналітичної хімії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Щербакова Тетяна, к.х.н., доцент кафедри аналітичної та токсикологічної хімії, ОНУ імені І.І. Мечникова
Рахлицька Олена, к.х.н., доцент кафедри аналітичної та токсикологічної хімії, ОНУ імені І.І. Мечникова
Бєньковська Тетяна, аспірант, ОНУ імені І.І. Мечникова
Хома Руслан, д.х.н., професор кафедри аналітичної та токсикологічної хімії, ОНУ імені І.І. Мечникова