Remote participation 2016

Секція 1. Нові та вдосконалені аналітичні індикаторні системи для розділення, концентрування та детектування речовин.

 

П.І.Б

Назва

 1.  

Л.П. Жук, 

М.М. Алхімова,

М.С. Прачова

СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ БРОМФЕНОЛОВОГО ЧЕРВОНОГО У ПРИСУТНОСТІ КАТІОННИХ ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТІВ PURO FLOCK 920 ТА ХІТОЗАН

 1.  

Р.Е. Хома,

А.А. Эннан,

Р.М. Длубовский

ИНДИКАТОРНЫЕ АДСОРБЕНТЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ ПОДГОТОВКИ ГАЗОВЫХ ПРОБ

 1.  

Е.Т.Стечинська,

В.О. Василечко,

Г.В. Грищук

КОНЦЕНТРУВАННЯ СЛІДОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ Nd(III) НА ПРИРОДНІЙ ТА Н-ФОРМІ ЗАКАРПАТСЬКОГО КЛИНОПТИЛОЛІТУ

 1.  

А. Ю. Трохименко,

О. А. Запорожець

Йодометричне Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату

 1.  

Ю.П. Жукова,

Я.І. Студеняк,

Р.Т. Марійчук

ЗЕЛЕНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ РОЗКЛАДУ ЕСТЕРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ

4-ГІДРОКСИСТИРИЛОВИХ БАРВНИКІВ

 

 1.  

Дорошенко Р.Є.,

Мироняк М.О.,

Ткач В.І.

Іонометричне визначення амфотерних ПАР

 1.  

С.М. Худякова,

А.Р. Швиденко

КОЛЬОРОМЕТРИЧНЕ ДЕТЕКТУВАННЯ РУТЕНІЮ НА ПІНОПОЛІУРЕТАНІ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ КІЛЬКІСНОГО інструментального ВИЗНАЧЕННЯ

 1.  

О. М. Трохименко

 

Комплекси металів з ненасиченим гетерополіаніном фосфору структури кеггіна в хімічному аналізі

 

Секція 2. Гібридні, комбіновані та хроматографічні методи аналізу.

 

П.І.Б

Назва

 1.  

О.Я. Смірнова,

Й.Й. Ятчишин,

І.П. Полюжин

СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ПАРАМЕТРАМИ УТРИМУВАННЯ ПРИ РОЗДІЛЕННІ МЕТОДАМИ

ПФ-ТШХ ТА ОФ-ВЕРХ ДЛЯ АНІЛІНОВИХ ПОХІДНИХ 3-ХЛОР-1,4-НАФТОХІНОНУ

 1.  

Л.П. Сидорова

Ідентифікація барвників в лікарських препаратах

 

Секція 3. Методи дистанційного контролю, сенсорні та тест-системи в аналізі. Проблеми метрології та стандартизації.

П.І.Б

Назва

 1.  

В.И. Максін,

О.З. Стандритчук

 

Метрологічні аспекти в закономірностях розпаду радіоізотопів хімічних елементів

 1.  

В. М. Іщенко,

О.В. Кочубей-Литвиненко,

Н.П. Суходольська,

М.В. Іщенко

ХЕМОМЕТРИЧНІ ТА АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ АВТЕНТИЧНОСТІ МОЛОКА

 

 1.  

А.Ю. Чернявська,

Л.П. Сидорова,

Т.С. Чмиленко,

Ф.О. Чмиленко

ПРИСКОРЕНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СКАНДІЮ В РОЗЧИНАХ

 1.  

К. В. Маторіна

ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНІ СЕНСОРИ З ПВХ-МАТРИЦЕЮ В АНАЛІЗІ ФАРМПРЕПАРАТІВ ТА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

 1.  

О.Ю. Коновалова, Е.А. Решетняк, Н.А. Никитина, Т.Б. Починок, П.В. Анисимович

СОЛЬВАТОХРОМНЫЕ И ПРОТОЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИНДИКАТОРОВ В СРЕДЕ ОТВЕРЖДЕННОГО ЖЕЛАТИНОВОГО ГЕЛЯ

 

 

Секція 4. Нові підходи, методи та зонди для біохімічних, медичних, фармацевтичних та екологічних досліджень.

 

П.І.Б

Назва

 1.  

А.В. Егорова,

А. А. Федосенко,

Ю. В. Скрипинец,

И. И. Леоненко,
Г. В. Мальцев,

В.П. Антонович

КОНТРОЛЬ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАРМОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ

 1.  

Л.О. Іваниця,

Т.С. Чмиленко

СПЕКТРОФОТОМЕТРИНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕРМАНІЮ ТА СТАНУМУ З НОНІЛФЛУОРОНОМ В ПРИСУТНОСТІ ВОДОРОЗЧИННИХ ПОЛІМЕРІВ

 1.  

А.М. Кравченко,

С.А. Доленко

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕСТРУКЦИИ ФЕНОЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ

 1.  

В.М. Лобойченко,

О.Є. Васюков,

Є.В. Іванов

Щодо використання коефіцієнта ідентифікації для аналітичного контролю якості вод з постійним мінеральним складом

 1.  

О.Ю. Сухарева,

С.В. Делеган-Кокайко,

С.М. Сухарев

ЕКСТРАКЦІЙНО-АТОМНО-АБСОРБЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНОЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

 1.  

О.В. Мамаєнко,

С.О. Доленко

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОРОННОГО РОЗРЯДУ І ВУФ–ВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ ДЕСТРУКЦІЇ АПАР

 1.  

В.С. Шунков,

Л.М. Пузирна,

Г.М. Пшинко

Магнітний калійцинковий гексаціаноферат(ІІ) для концентрування цезію-137 для його визначення у водних середовищах

 1.  

Д.Ю.Шевчук,

П.В. Ридчук,

О.С. Тимошук

Вольтамперометричне визначення родію(ІII) з використанням
5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону

 1.  

О.М. Замотаєв,

О.А. Запорожець,

В.Г. Пивоваренко

Новий барвник з двосмуговою флуоресценцією на основі

піразоло[3,4-b]піридин-4-ону

 1.  

С.В. Бельтюкова,

Є.В. Чередниченко,

О.І. Теслюк

Люмінесцентне визначення суми флавоноїдів у хмелі

 

 1.  

Мєх Ю.В,

Денисенко Т.О.,

Вишнікін А.Б.

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ У ВИНАХ

 

 1.  

А.О. Калініченко,

Л.Ю. Арсеньєва

Вилучення інформативних параметрів з динамічного сигналу електронного носу

 1.  

М. М. Коллегаєва,

Т. М. Авдієнко

ВИКРИТТЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ВИН З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНОГО ТИТРУВАННЯ

 1.  

О.І. Симканич,

С.М. Сухарев,

О.С. Глух,

С.В. Делеган-Кокайко,

Н.І.Сватюк ,

В.Т. Маслюк

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ РАДОНУ в повітрі м. Ужгорода З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛІВОК CR-39 ДЕТЕКТОРІВ

 

 1.  

Стоянова И.В.,

Чивирева Н.А.,

Антонович В.П.,

Зинченко В.Ф.

ОБНАРУЖЕНИЕ  И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗНОВАЛЕНТНЫХ ФОРМ ЦЕРИЯ И ЕВРОПИЯ В СОЛЕВЫХ РАСПЛАВАХ

 1.  

И.В.Стоянова,

Н.А.Чивирева,

О.Г.Еремин,

В.Ф.Зинченко,

В.П.Антонович

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛАХ НА ОСНОВЕ PbF2 МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ ДИФФУЗНОГО ОТРАЖЕНИЯ.

 

 1.  

А.П. Кравцева,

Н.М. Смітюк

ОЦІНКА  ВМІСТУ  ГУМУСОВИХ  РЕЧОВИН В ҐРУНТАХ  СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ

 1.  

Вашкевич Е.Ю.,

Гиренко Д.В.,

Николенко Н.В.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОКОЛИЧЕСТВ ХЛОРАТОВ В РАСТВОРАХ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 

 

Секція 5. Аналіз біологічно активних сполук та лікарських засобів.

 

П.І.Б

Назва

 1.  

Blazheyevskіy M.Ye , Koval’ska O.V

 APPLICATION OF THE KINETIC ENZYMATIC METHOD FOR BENZALKONIUM CHLORIDE DETERMINATION IN AEROSOL PREPARATION

 1.  

О.І. Костів, О.Я. Коркуна

ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКЦІЇ АЗОСПОЛУЧЕННЯ ДЛЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ АМОКСИЦИЛІНУ