Poster session 2016

Секція 1. Нові та вдосконалені аналітичні індикаторні системи для розділення, концентрування та детектування речовин.

 

П.І.Б

Назва

 1.  

А.Н. Чеботарёв,

Е.В. Бевзюк

СОСТОЯНИЕ ПИЩЕВЫХ АЗОКРАСИТЕЛЕЙ В ВОДНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРАХ

 1.  

Е.М. Рахлицкая,

А.Н. Чеботарёв,

А.О. Маянская

Сорбционно-фотометрическое определение фенилаланина с использованием ОРГАНИЗОВАНОЙ СИСТЕМЫ ДИМЕТИЛХЛОРСИЛАНАЭРОСИЛ – ПОЛЯРНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

 1.  

Ю.І. Мазна,

О.В. Зуй

РЕФЛЕКТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ БРОМІД-ІОНІВ У ВОДАХ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕАГЕНТУ ФЕНОЛОВОГО ЧЕРВОНОГО

 1.  

Павлівська Ю.А.,

Ващенко А.В.,

Старова В.С.

ХІМІКО-АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОХІДНИХ 1,2,4-ТРІАЗОЛУ ЯК НОВИХ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕНЯ МІКРОКІЛЬКОСТЕЙ УРАНІЛ-ІОНУ

 1.  

Scherban V.V. ,

Kuleshova O.O. ,

Keda T.E. ,

Khilya O.V. ,

Zaporozhets O.A. ,

 Volovenko Yu.M.

NEW HETEROCYCLIC DERIVATIVES OF BENZOTHIAZOLE AS PROMISING SPECTROSCOPIC REAGENTS

 1.  

О.В. Сокирко,

С.О. Лелюшок

МІЖФАЗОВИЙ РОЗПОДІЛ ДЕЯКИХ АЛКАЛОЇДІВ У СИСТЕМІ ВОДА-МІЦЕЛЯРНА ФАЗА TRITON X-100

 1.  

A .G. Zimoglyad,

O.V. Kulynych,

V.S. Starova,

O.A. Zaporozhets

FLUORESCENCE AND SOLVATOCHROMISM OF CALIXARENES MODIFIED BY QUATERNARY AMMONIUM SALTS

 1.  

В.О. Кловак,

С.О. Лелюшок

МІЦЕЛЯРНО-ЕКСТРАКЦІЙНЕ КОНЦЕНТРУВАННЯ Pb СУЛЬФАРСАЗЕНОМ У ФАЗУ НПАР TRITON X-100

 1.  

Н.І. Смик

КХЗ - ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРИЯННЯ МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВУ В ГАЛУЗІ МИРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЇ

 

Секція 2. Гібридні, комбіновані та хроматографічні методи аналізу.

 

П.І.Б

Назва

 1.  

 

 I.M. Maga

 USING AZODERIVATION REACTION TO DETERMINE THE 1,1,1-TRIFLUOROTOLUENE BY MEHODS HPLC

 1.  

С.Ю.Кельїна,

Ю.М. Дєдков

Дослідження процесів каталітичного фотоокиснення органічних сполук для використання в методі визначення ХСК

 1.  

Краснопольська К.С.,

Воловенко О.Б.,

Кеда Т.Є.,

Запорожець О.А.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗДІЛЕННЯ ЕНАНТІОМЕРІВ ПРИРОДНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ АМІНОКИСЛОТ МЕТОДОМ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ

 1.  

В.М. Левчик,

М.Ф. Зуй

ТВЕРДОФАЗНА МІКРОЕКСТРАКЦІЯ ДЛЯ КОНЦЕНТРУВАННЯ БЕНЗОФЕНОНІВ

 

 

Секція 3. Методи дистанційного контролю, сенсорні та тест-системи в аналізі. Проблеми метрології та стандартизації.

 

П.І.Б

Назва

 1.  

Гусейнов А.В.,

Коритко Д.М.,

Тананайко О.Ю.

 

ЕЛЕКТРОДИ, МОДИФІКОВАНІ ЧАСТИНКАМИ ЗОЛОТА ТА ВУГЛЕЦЕВИМИ НАНОМАТЕРІАЛАМИ, ЯК ЧУТЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ СЕНСОРІВ НА ГІДРОГЕН ПЕРОКСИД

 1.  

Кормош Ж.,

Корольчук С.,

Савчук Т.,

Кормош А.

Боркова С.,

Супрунович С.,

Сливка Н.,

ХЕМОСЕНСОРИ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ

СПІРОЦИКЛІЧНИХ РОДАМІНІВ

 

 

Секція 4. Нові підходи, методи та зонди для біохімічних, медичних, фармацевтичних та екологічних досліджень.

 

П.І.Б

Назва

 1.  

Т.Я.Врублевська,

А.Б.Най,

О.С.Бонішко,

О.П.Добрянська

Моніторинг вмісту важких металів у водному басейні добротвірської теплоелектростанції

 

 1.  

С.І. Творинська,

Л.О. Дубенська,

С.В. Писаревська

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СИНТЕТИЧНИХ БАРВНИКІВ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ

 

 

Секція 5. Аналіз біологічно активних сполук та лікарських засобів.

 

П.І.Б

Назва

 1.  

С.І. Плотиця,

М.Я. Пилипець,

О.А. Стронціцька,
Л.О. Дубенська,

М.Є. Блажеєвський

ПОРІВНЯННЯ СПОСОБІВ ДЕРИВАТИЗАЦІЇ НОВОКАЇНУ ДЛЯ ЙОГО ПОЛЯРОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ

 1.  

Т.М. Щербакова,

О.М. Чеботарьов,

Д.С.Омельченко, 

Г.О. Головко

СОРБЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ФЕНОЛОВОГО ЧЕРВОНОГО ДО ОКСИДІВ АЛЮМІНІЮ ТА СИЛІЦІЮ РІЗНОЇ ПОВЕРХНЕВОЇ МОДИФІКАЦІЇ

 

 1.  

В.Е. Сабко,

Н.Н. Кравец

Л.А. Попова,

Л.П. Рыбьянова,

Е.В. Ивашко,

Я.С. Нечипорук,

И.А. Зупанец,

Н.П. Безуглая

А.С. Шаламай

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОНДАНСЕТРОНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ УЭЖХ-МС/МС МЕТОДА

 1.  

Є Є. Костенко,

О.М. Бутенко

ПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ЩОДО ІОНІВ ТОКСИЧНИХ МЕТАЛІВ

 1.  

Макуха О.Г.,

Грогуль А.Б.,

Маценко І.Ю.,

Дорощук В.О.

МІЦЕЛЯРНО-ЕКСТРАКЦІЙНЕ КОНЦЕНТРУВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ  ВЕРХ‑МС/МС ВИЗНАЧЕННЯ