Remote participation 2017

 

ЗАОЧНА УЧАСТЬ

 

1. Біохімічні методи, сенсорні і тест-системи

1.    

Віра Іщенко

О.В. Кочубей-Литвиненко,

Н.П. Суходольська, М.В. Іщенко

Пошук маркерів виявлення фальсифікації молока

2.    

Єлизавета Чередниченко

С.В. Бельтюкова, О.И. Теслюк

Люминесцентые сенсоры в контроле качества сырья и пищевых продуктов

 

2. Гібридні, комбіновані та хроматографічні методи аналізу

3.            

Роман Дорошенко

Медяна Д.В., Мироняк М.О.

Іонометрія бетаїну та його похідних в косметичній продукції

4.            

Сергій Топоров

Наукометрична оцінка визначення фенолів хроматографічними методами в об’єктах навколишнього середовища

5.            

Петро Линник

А. Жежеря, М.П. Скоблей, Р.П. Линник

Комплексоутворення в природних поверхневих водах як важливий чинник у міграції металів

6.            

Тетяна Довжаниця

О.В. Коробова, М.І. Березюк

Кількісне визначення пропіленгліколю в кормових добавках на основі оксиду кремнію методом газової хроматографії

7.            

Артем Куліков

М.О. Шишкина

Одновременное определение ликурозида и глицирризиновой кислоты в солодке голой  методом мицеллярной хроматографии

8.            

Валентина Лобойченко

О.Є. Васюков

Хімічна ідентифікація мінерального складу водних розчинів методом прямої кондуктометрії

 

3. Новітні матеріали для розділення, концентрування та детектування аналітів

9.            

Михаил Арабаджи

В.В. Косюга, А.Н. Захария, А.Н. Чеботарёв

Графитовая «втулка-фильтр» с угольной «нитью-коллектором» при прямом атомно-абсорбционном анализе объектов сложного химического состава

10.        

Елена Волнянская

Ю.Г. Годлевська, О.В. Лабяк

Потенціометричні сенсори оборотні до органічного катіону тіабендазолу

11.        

Ольга Гайдук

Cпектрофотометрическое определение валентного состояния церия в растворе

12.        

Трохименко Ольга

В. В. Сухан

Оптимізація стандартних методик визначення фосфору у водах з утворенням відновлених гетерополікомплексів

13.        

Зінаїда Буніна

Ю. Брильова,

К.М. Бєліков

Вилучення іонів рідкісноземельних елементів із водних розчинів за допомогою іон-імпринтованих сорбентів на основі сополімерів дивінілбензену і стирену

14.        

Анна Трохименко

О. А. Запорожець

Йодометрично-фотометричне визначення йодату(VII), йодату(V) і бромату(V) у розчинах

15.        

Олена Рой

Р.Є. Хома, О.М. Чеботарьов, А.А.-А. Еннан

Кислотно-основні властивості N-алкілованих похідних амінометансульфокислоти

16.            

Ліля Будько

Р.Є. Хома, Чеботарьов О.М.

Буферні розчини на основі гліцину

17.            

Марта Сулима

В.В.Огурцов, Ю.М.Жук, С.О.Васюк

Спектрофотометричне визначення амлодипіну безилату в лікарських засобах

18.            

Юлія Жукова

Я.І. Студеняк, Л.М. Кушнір, Р.Т. Марійчук

Визначення кислотних чисел та вмісту біодизелю у зразках дизпалива

19.            

Дар'я Шевчук

С.Р. Пришляк, П.В. Ридчук, О.С. Тимошук

Використання 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону для вольтамперометричного визначення Ru(IV)

20.            

Марина Манзюк

М.В. Ніколенко

Оцінка похибки біамперометричного визначення платини(IV) калій йодидом

21.            

Оксана Сухарева

Т.В. Єрем, Н.В. Бойко, С.В. Делеган-Кокайко, С.М. Сухарев

Особливості мікроелементного складу традиційних продуктів харчування закарпатської області

22.            

Сергій Сухарев

Р.Т. Марійчук, М.Ю. Онисько, О.Ю. Сухарева

Аналітичне використання реакції конденсації гідразидів карбонових кислот з карбонільними сполуками

23.            

Ігор Пацай

Потенціостат-гальваностат MTECH PGP-410lC – універсальний прилад для електрохімічних методів аналізу

 

4. Сучасні тенденції у фармацевтичному аналізі та контролі якості

24.        

Семен Котов

Э.Э.Котова, А.Г. Котов

Разработка ТСХ- методики идентификации тыквы семян для национальной монографии ГФУ

25.        

Алла Kудрявцева

.В. Коваль, А.П. Гринько, Л.С. Архипенко, В. А. Проценко

Сравнительная оценка аналитических методов определения общего фосфора в сыре

26.        

Дмитро Леонтьєв

Н.В. Воловик, Л.В. Иванов, Д.Д. Леонтьев

Определение молекулярно-массового распределения декстранов с использованием специализированного программного обеспечения

27.        

Марія Смолінська

В.С. Знак, Г.Ю. Тесляр, М.В. Юркевич. Н.Б. Чигин

Кількісне визначення ментолу у ветеринарних препаратах методом газової хроматографії

28.        

Юлія Жук

С.О. Васюк

Спектрофотометричне визначення бета-адреноблокаторів

29.        

Борис Варинський

Л.Б. Матвієнко, А.А. Гулий

Методика визначення залишкової кількості піперидинію 2-[5-(фуран-2-іл)-4-феніл-1,2,4-триазол-3-ілтіо] ацетату в яйцах птиці за допомогою ВЕРХ-EСI-MС

30.        

Владлена Бугайова

С.О. Васюк

Розробка та валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення метформіну гідрохлориду в препараті «Інсуфор»

 

 

 

 

5. Флюоресценція в наукових дослідженнях і аналізі

31.        

Елена Ливенцова

В. Бельтюкова, О.И. Теслюк

Люминесцентное определение оротовой кислоти в пищевых продуктах

32.        

Олександр Замотаєв

О.А. Запорожець, В.Г. Пивоваренко

Новий барвник з двосмуговою флуоресценцією на основі

тієно[2,3-b]піридин-4-ону