Секції

  • Сучасні тенденції в аналізі та контролю якості
  • Методи пробопідготовки в аналізі
  • Методи молекулярної і атомної спектроскопії
  • Проблеми метрології, стандартизації та валідації методик аналізу об’єктів
  • Хроматографічні та комбіновані методи аналізу
  • Біохімічні методи, сенсорні і тест-системи
  • Нанотехнології в аналітичній хімії
  • Проблеми викладання аналітичної хімії. Дистанційна освіта