Секції

  • Новітні методи пробопідготовки в аналізі.
  • Проблеми метрології, стандартизації та валідації методик аналізу об’єктів.
  • Хроматографічні та комбіновані методи аналізу.
  • Біохімічні методи, сенсорні і тест-системи.
  • Нанотехнології в аналітичній хімії.
  • Розвиток аналітичної хімії в Україні: історичні аспекти та сучасні тенденції.